Inwestycje i projekty, które w ostatnich latach skutecznie inicjowali i wspierali członkowie Lepszej Gminy, a w szczególności sołtysi i radni:

 1. Projekty, remonty i budowa dróg oraz chodników na terenie całej gminy
 2. Zwiększenie puli środków finansowych dla klubów i organizacji sportowych w gminie Czerwonak
 3. Tworzenie nowych miejsc w przedszkolach i wsparcie dla istniejących przedszkoli (w Czerwonaku, Koziegłowach i pozostałych miejscowościach w gminie)
 4. Budowa domu kultury (sali widowiskowej) oraz rozbudowa basenu w Koziegłowach
 5. Remont GOK Sokół i biblioteki w Czerwonaku
 6. Budowa parkingu przy dworcu w Czerwonaku
 7. Budowa Akwen Mariny w Czerwonaku
 8. Powołanie Gminnej Spółki Wodociągowej
 9. Obchody 600-lecia Czerwonaka
 10. Powołanie Gminnego Związku Klubów Sportowych Czerwonak
 11. Budowa nowych i rozbudowa istniejących placów zabaw na terenie całej gminy
 12. Zwiększenie liczby kursów szynobusów i autobusów
 13. Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych (m. in. w Bolechówku i Miękowie)
 14. Budowa chodnika przy ulicy Lipowej w Bolechówku
 15. Umożliwienie ruchu rowerowego przez Czerwonak wraz z remontem chodnika przy ul. Gdyńskiej
 16. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy
 17. Zminimalizowanie emisji odorów z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach
 18. Rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej w Owińskach (stadion, kąpielisko)
 19. Kanalizacja na terenie gminy
 20. Zabezpieczenie terenu oraz koncepcje i projekty tzw. „centrów wsi” – świetlice w Kicinie, Miękowie, Bolechowie-Osiedlu i Klinach oraz park w Bolechowie.
 21. Akcja protestacyjna przeciwko budowie fabryki „Bros” k. Kicina
 22. Obniżenie cen biletów na kursy po terenie gminy co spowodowało gwałtowny wzrost sprzedaży biletów gminnych
 23. Integracja komunikacji autobusowej z Poznaniem – dojazd do Kicina i Czerwonaka przy cmentarzu – od 1. stycznia 2015 pozostała część gminy
 24. Uruchomienie kursów autobusowych w mniejszych miejscowościach
 25. Wprowadzenie opiniowania projektów drogowych i planów miejscowych przez mieszkańców na wcześniejszych niż do tej pory etapach