Lepsza Gmina Czerwonak to stowarzyszenie w skład którego wchodzą zarówno ludzie młodzi, jak i dojrzali –  połączenie tych dwóch elementów daje w efekcie mieszankę entuzjazmu i dojrzałości, jakie są niezbędne, aby dokonywać ważnych zmian służących rozwojowi gminy i poprawie jakości życia mieszkańców. Członkowie Lepszej Gminy Czerwonak są jednocześnie osobami odpowiedzialnymi i kompetentnymi, dla których problemy lokalne oraz praca społeczna są codzienną pasją.

Pamiętamy o tym, że każda z miejscowości wchodzących w skład gminy ma swoje własne i specyficzne problemy. Zależy nam na tym, aby Gmina rozwijała się w sposób zrównoważony – tak aby, mieszkańcy każdej wsi i osiedla mieli poczucie, że ich miejsce zamieszkania jest wyjątkowe. Chcemy również skupić się na wsparciu organizacji pozarządowych, sołectw i grup nieformalnych działających dla rozwoju naszej gminy. Chcemy, aby Gmina Czerwonak była Gminą, w której przyjemnie i spokojnie żyje się wszystkim mieszkańcom.

Mamy bardzo dobre rozeznanie w problemach lokalnych. Członkowie naszego stowarzyszenia, a także osoby z nami współpracujące reprezentują wszystkie sołectwa i osiedla z terenu gminy, ludzie aktywni w swoich środowiskach oraz mający stały i bezpośredni kontakt z mieszkańcami – m. in. działacze stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, sołtysi, przewodniczący osiedli, członkowie rad sołeckich, działacze społeczni, a także nauczyciele i przedsiębiorcy.