Czerwonacki Panel Obywatelski


Publikacje:

  • „Jesteś ważny opiekunie” Ewa Ścigacz POBIERZ

Broszura „Jesteś ważny opiekunie” powstała w ramach projektu wspierającego osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku życia oraz ich opiekunów faktycznych dotkniętych skutkami pandemii Covid-19, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dotyka ona problemu jakim jest Zespół Stresu Opiekuna. Omówione zostało w niej, czym jest Zespół Stresu Opiekuna (ang. CSS), jakie są jego objawy, przyczyny oraz jakie działania profilaktycznie można podjąć, aby mu zapobiegać. Ze względu na ograniczony format broszura nie wyczerpuje w sposób całkowity tematu, pozwala natomiast poznać najważniejsze zagadnienia z nim związane.
Autorem jest psycholog Ewa Ścigacz.

  • „Radzenie sobie ze stresem” Ewa Ścigacz POBIERZ

Broszura „Radzenie sobie ze stresem” powstała ze środków PFRON w ramach projektu „W zdrowej psychice, zdrowy duch!” wspierającego osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku życia oraz ich opiekunów faktycznych dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Broszura składa się z 2 rozdziałów, każdy z nich dotyczy podstawowych pojęć dotyczących stresu. Jest ona oparta m.in. na najnowszych badaniach i literaturze dotyczących tego tematu. W większości są też ćwiczenia, które warto wykonać, żeby lepiej zrozumieć i zapamiętać podane informacje. 
Broszura została stworzona przez psycholog Ewę Ścigacz w ramach Centrum Wsparcia Seniora i Rodziny w Owińskach.

  • „Zdrowy umysł, czyli trening funkcji poznawczych” Ewa Ścigacz – POBIERZ

Broszura „Zdrowy umysł” powstała ze środków PFRON w ramach projektu „W zdrowej psychice, zdrowy duch!” wspierającego osoby niepełnosprawne powyżej 18 roku życia oraz ich opiekunów faktycznych dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Broszura składa się z 5 części, zawierających zadania ćwiczące procesy poznawcze tj. pamięć, uwagę, spostrzeganie oraz myślenie. Poszczególne rozdziały mają różny stopień trudności i posegregowane są od najłatwiejszej do najtrudniejszej części. Wysiłek umysłowy jest profilaktyką zaburzeń procesów poznawczych, a także może być świetną odskocznią i rozrywką w okresie pandemii, jak również formą rehabilitacji w przypadku tzw. „mgły mózgowej”, czyli m.in. pewnej formy zaburzeń procesów poznawczych, na którą skarżą się niektórzy pacjenci chorujący na COVID-19.
Broszura została stworzona przez psycholog Ewę Ścigacz w ramach Centrum Wsparcia Seniora i Rodziny w Owińskach.

 


Nasze Biuletyny: TUTAJ