Kolejny grant pozyskany przez Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Czerwonak”


Tym razem udało się pozyskać prawie 130 tysięcy na działania związane z kształtowaniem postaw obywatelskich na terenie gminy. Projekt „Świadomi obywatele gminy Czerwonak” pozytywnie przeszedł dwuetapową ocenę i został skierowany do realizacji. To efekt starań w ramach konkursu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

– Celem projektu będzie podniesienie kompetencji mieszkańców gminy Czerwonak w zakresie praw obywatelskich i możliwości korzystania przez nich z narzędzi partycypacji społecznej w okresie od października tego roku do września 2022 – informuje Wojciech Skrzekut, prezes Stowarzyszenia Lepsza Gmina Czerwonak.

– Do seniorów, liderów lokalnych, a nawet najmłodszych mieszkańców naszej gminy, kierowane będą takie bezpłatne działania jak szkolenia i warsztaty, które przybliżą zagadnienia związane ze społeczeństwem obywatelskim i partycypacją społeczną. Przygotujemy również specjalny poradnik dotyczący tego jak aktywnie można włączyć się w życie lokalnej społeczności – dodaje Skrzekut.

Podczas spotkań przybliżane będą również możliwości interaktywnego uczestnictwa za pomocą ankiet internetowych lub geoankiet, których zastosowanie zostanie pokazana na przykładzie rzeczywistych procesów konsultacyjnych.  

Realizacja projektu wzmocni również instytucjonalnie Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Czerwonak”, tak by mogło ono jeszcze efektywniej reagować na potrzeby mieszkańców.