Od maja do lipca 2014 roku prowadziliśmy na terenie gminy Czerwonak badania sondażowe wśród mieszkańców. W tym celu opracowaliśmy krótką ankietę, z którą docieraliśmy do mieszkańców osobiście lub za pośrednictwem Internetu. Zamieściliśmy w niej pytania o największe potrzeby i problemy w naszej gminie oraz najbardziej pożądane inwestycje. Dzięki tej akcji uzyskaliśmy prawie 1000 odpowiedzi, które jeszcze lepiej i skuteczniej pozwolą nam pracować dla naszej gminnej wspólnoty.

Podczas ankietowania pytaliśmy także o inwestycje, jakie zdaniem mieszkańców należałoby zgłosić do budżetu obywatelskiego. 6 z tych inwestycji (w Koziegłowach, Owińskach, Bolechówku/Potaszach, Czerwonaku, Klinach/Mielnie i Dębogórze) znalazło się pośród 11 poddanych głosowaniu.