1. Marcin Wojtkowiak

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak. Z Gminą jestem związany od pokoleń. Zawodowo jestem analitykiem oraz ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Do swoich największych sukcesów zaliczam m.in. pozyskanie wielomilionowych środków na opiekę dla seniorów, bezpłatne porady prawne dla mieszkańców, rozwój edukacji i postaw obywatelskich. Jeśli zostanę wybrany na Wójta, skupię się zwłaszcza na rozwoju gminy, poprawie jakości opieki zdrowotnej i edukacji. Więcej o kandydacie 

2. Izabela Bartkowiak

Mieszkanka Koziegłów, przedsiębiorca. Przez 20 lat pracowałam w jednostce Urzędu Miasta Poznania, więc sprawy samorządowe nie są mi obce. Jeśli zostanę radną w najbliższych wyborach, chcę promować aktywność zawodową wśród kobiet i zachęcać je do rozwoju osobistego. Ponadto chcę zająć się także podniesieniem jakości opieki zdrowotnej i wsparciem przedsiębiorców w Naszej Gminie. Więcej o kandydatce

3. Justyna Maćkowiak-Szukalska

Mieszkam w Koziegłowach od 30 lat. Jestem pracownikiem administracyjnym w firmie związanej z geodezją. Jeśli zostanę wybrana na radną w najbliższej kadencji, skupię się m. in. na uporządkowaniu terenów wokół ulicy Piłsudskiego i osiedla Leśnego oraz budowie bezpiecznej ścieżki z oświetleniem w stronę marketu Aldi. Więcej o kandydatce

4. Przemysław Karwański

Mieszkańcem Gminy Czerwonak jestem zaledwie od dwóch lat. Jednak w tym krótkim czasie doprowadziłem już do zakupu profesjonalnego sprzętu na gminną siłownię i organizacji zawodów sportowych. Prywatnie jestem miłośnikiem sportu. Byłem wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych i krajowych zawodach Trójboju Siłowego i  „Strong Men”. Jeśli zostanę wybrany na radnego w nadchodzących wyborach, skupię się m.in. na promowaniu aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców oraz doprowadzeniu do budowy Centrum Zdrowia. Więcej o kandydacie

5. Agnieszka Dudziak

Radna, mieszkanka Gminy Czerwonak i pracownik Wyższej Szkoły Bankowej. Do swoich największych sukcesów w mijającej kadencji zaliczam m. in. utworzenie boiska sportowego przy przedszkolu na osiedlu Leśnym oraz współorganizację zajęć sportowych, tanecznych, zdrowotnych dla dzieci i dorosłych. Jeśli zostanę wybrana na radą w nadchodzących wyborach, skupię się m. in. na utworzeniu gminnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wózków inwalidzkich, kul itp. oraz utworzeniu dziennego domu pobytu lub świetlicy dla osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych. Więcej o kandydatce

6. Zbigniew Hornik

Jako radny Gminy Czerwonak wspierałem najbardziej potrzebne mieszkańcom projekty w tym infrastrukturę drogową, chodniki, jak również obiekty sportowe. Bowiem obiekty sportowe przyczyniają się do poprawy kondycji i zdrowia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Priorytetem w najbliższych latach będą zadania polegające  na dalszym poszerzeniu bazy sportowo rekreacyjnej w tym bardzo oczekiwanego skateparku oraz ścieżek rowerowych. Więcej o kandydacie

7. Piotr Stańczak

Mieszkaniec Koziegłów. Działam jako społecznik uczestniczący w wielu wydarzeniach na rzecz gminy. Zawodowo pracuję w branży IT, ale jestem również trenerem personalnym. Do swoich największych sukcesów zaliczam m.in. założenie drużyny „Czerwonak Biega”, do której należy kilkuset mieszkańców gminy w ramach licznych sekcji: biegania, rolek, roweru, pływania czy nordic walkingu. Jeśli zostanę wybrany na radnego w nadchodzących wyborach, skupię się m.in. na rozwoju sportu w naszej gminie poprzez budowę ścieżek rowerowych, placów zabaw itp. Więcej o kandydacie

8. Grzegorz Parszuto

Radny, mieszkaniec Koziegłów. Przez 30 lat byłem żołnierzem zawodowym, ostatnio na terenie bazy wojskowej w Krzesinach, a obecnie prowadzę własną firmę. Do swoich największych sukcesów zaliczam m. in. doprowadziłem do poprawy bezpieczeństwa przy ul. Piłsudskiego w Koziegłowach poprzez budowę rond i parkingów. Jeśli zostanę wybrany na radnego w nadchodzącej kadencji, skupię się m.in. na budowie nowych miejsc parkingowych na Osiedlu Leśnym oraz budowie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w Koziegłowach. Więcej o kandydacie

9. Ewa Łasińska

Mieszkanka Koziegłów. Do swoich największych sukcesów zaliczam m. in. rozwój społeczności lokalnej m. in. przez włączanie się w rozmaite akcje charytatywne i pomoc mężowi – Dawidowi Łasińskiemu w aktywizowaniu i rozwijaniu pasji naszej młodzieży w Szkolnym Kole Filmowym. Jeśli zostanę wybrana na radną w nadchodzącej kadencji, skupię się m.in. na zapewnieniu możliwości rozwoju osobistego przez utworzenie Klubu Kobiet Aktywnych oraz wsparciu placówek oświatowych w Koziegłowach i w rozwoju nowoczesnej edukacji dla naszych dzieci. Więcej o kandydatce

Sfinansowano z KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

Close Menu