1. Wojciech Skrzekut

Zastępca przewodniczącego Rady Gminy Czerwonak i przewodniczący Zarządu Osiedla Przylesie. Do swoich największych sukcesów zaliczam m.in. organizację ok. 1600 bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy oraz współorganizację niemal 120 akcji poboru krwi na terenie naszej gminy. Jeśli zostanę radnym na następną kadencję, chcę doprowadzić m.in. do powstania gminnego Centrum Zdrowia i dokończeniu rewitalizacji Placu Zielonego. Więcej o kandydacie

2. Krzysztof Konieczny

Radny z os. Karolin w Koziegłowach. Od wielu lat aktywnie uczestniczę w życiu gminy angażując się w wiele inicjatyw i akcji społecznych. W obecnej kadencji udało mi się m.in. doprowadzić do budowy siłowni zewnętrznej oraz rewitalizacji parku na os. Karolin (nowe nasadzenia, ławeczki, skalniaczek). Jeśli zostanę radnym w kolejnej kadencji, chcę się skupić m.in. na doprowadzeniu do budowy Centrum Zdrowia i budowy nowych miejsc parkingowych na os. Karolin. Więcej o kandydacie

3. Karolina Wasilewska-Waligórska

Radna z Koziegłów, z którymi moja rodzina jest związana od kilku pokoleń. Zawodowo zajmuję się aranżacją terenów zielonych. W mijającej kadencji udało mi się m.in. doprowadzić do powstania parku w Koziegłowach przy ul. Piłsudskiego i Topolowej. Jeśli zostanę radną na następną kadencję, zamierzam skupić się m.in. na wspieraniu budowy nowego kompleksu edukacyjnego na granicy Koziegłów i Czerwonaka (szkoły, przedszkola oraz żłobka) i doprowadzeniu do budowy Centrum Zdrowia, moim celem jest również zrealizowanie połączenia drogowego łączącego Koziegłowy z Poznaniem przez Janikowo. Więcej o kandydatce

4. Anita Banaszak

Radna z Czerwonaka. Od dziecka uwielbiam pracować na rzecz społeczności lokalnej i pomagać ludziom. Od sześciu lat jestem wolontariuszem i darczyńcą Szlachetnej Paczki, a w ostatnim roku liderem rejonu Gmina Czerwonak. W mijającej kadencji udało mi się m. in. doprowadzić do budowy łącznika między Czerwonakiem a Kicinem oraz do dokończenia chodnika na ul. Zdroje a także stworzeniu największego placu zabaw w Czerwonaku.  Jeśli zostanę radną na następną kadencję, chcę się skupić m.in. na doprowadzeniu do budowy Centrum Zdrowia i rozbudowie infrastruktury (utwardzenie dróg, budowa chodników i ścieżek rowerowych). Więcej o kandydatce

5. Krystyna Niedośpiał

Radna, w gminie Czerwonak mieszkam od 37 lat. Z wykształcenia jestem nauczycielem matematyki. W mijającej kadencji udało mi się doprowadzić m. in. do ustanowienia przejścia dla pieszych przy ul. Źródlanej, Leśnej i Żurawiej. Jeśli zostanę radną na następną kadencję, chcę m.in. zabiegać o rozbudowę dróg, chodników i ścieżek rowerowych, a także zwiększyć środki na remonty szkół. Więcej o kandydatce

6. Jaromir Korta

Radny i przedsiębiorca. Od urodzenia w Gminie Czerwonak. Od najmłodszych lat brałem udział w wielu akcjach społecznych na terenie naszej gminy. W mijającej kadencji udało mi się m.in. doprowadzić do rewitalizacji Placu Zielonego i utworzenia Wydziału Komunikacji. Jeśli zostanę radnym na następną kadencję, będę zabiegał o budowę dróg, chodników, ścieżek rowerowych w szczególności na terenie sołectwa Czerwonak II oraz budowę łącznika drogi od ulicy Zielonej do Okrężnej. Więcej o kandydacie

7. Bogumiła Tycner

Przewodnicząca osiedla Karolin. W Koziegłowach mieszkam od 17 lat. Do swoich największych sukcesów zaliczam m.in. organizację licznych festynów dla mieszkańców oraz zapobiegnięcie budowie stacji benzynowej w bardzo bliskim sąsiedztwie Osiedla Karolin. Jeśli zostanę wybrana na radną w nadchodzących wyborach, zamierzam doprowadzić m.in. do rewitalizacji parku na Osiedlu Karolin i utworzenia miejsca do wypoczynku dla mieszkańców z wiatą grillową. Więcej o kandydatce

8. Maciej Siodła

Mieszkaniec Czerwonaka. Jestem pasjonatem sportu i aktywnego spędzania czasu. Jestem gotowy oddać serce Naszej Gminie. Jeśli zostanę radnym w nadchodzących wyborach, skupię się m.in. na doprowadzeniu do budowy Centrum Zdrowia oraz promocji zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży. Więcej o kandydacie

9. Ewa Banaszak

Radna od 1998 r. Emerytowany nauczyciel. Przez 32 lata byłam dyrektorem przedszkola Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku. Do swoich największych sukcesów mogę zaliczyć m.in. doprowadzenie do remontów szkół i przedszkoli na terenie naszej Gminy oraz budowę sali gimnastycznej w Owińskach. Jeśli zostanę radną na następną kadencję, zamierzam skupić się m.in. na doprowadzeniu do budowy Centrum Zdrowia i na rozwiązywaniu problemów seniorów poprzez utworzenie klubów seniora w każdej miejscowości. Więcej o kandydatce

Sfinansowano z KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

Close Menu