1. Beata Gryska

Sołtys i radna z Bolechowa-Osiedle. Na co dzień opiekuję się osobami chorymi i starszymi. Zawsze służę pomocą i odbieram telefony. W poprzedniej kadencji doprowadziłam m. in. do budowy ulic: Norwida, Granicznej, Ogrodowej i Poprzecznej w Bolechowie-Osiedlu. Jeśli zostanę radną na następną kadencję, chcę m. in. doprowadzić do modernizacji ul. Obornickiej wraz z chodnikiem od Solarisa do ul. Przemysłowej. Więcej o kandydatce

2. Wojciech Bukowski

Sołtys i radny z Owińsk. Działam aktywnie na rzecz mieszkańców w kilku organizacjach np. Stowarzyszeniu Rekreacji i Ochrony Środowiska w Czerwonaku. W poprzedniej kadencji doprowadziłem m.in. do budowy sali gimnastycznej w Owińskach. Jeśli zostanę radnym na następną kadencję, chcę m. in. doprowadzić do budowy dróg wraz z całą infrastrukturą na ulicach: Stawowej, Tatarakowej i Szuwarowej. Więcej o kandydacie

3. Helena Stachowiak

Sołtys i radna z Kicina. Zawsze staram się być blisko mieszkańców. W obecnej kadencji doprowadziłam m.in. do powstania Świetlicy w Kicinie,  budowę dróg Wodna, Sucha i chodniki ul.Poznańska, Szkolna. Jeśli zostanę radną na następną kadencję, będę walczyła m. in. o budowę kolejnych dróg w Kicinie, oraz zagospodarowanie działki na ul. Kościelnej na przedszkole i teren rekreacyjny dla mieszkańców. Więcej o kandydatce

4. Jakub Wojtkowiak

Od urodzenia związany z Gminą Czerwonak jako mieszkaniec, wychowawca dzieci i młodzieży oraz trener w „Błękitnych Owińska”. Obecnie pracuje w Polskim Związku Piłki Nożnej jako trener edukator. Do swoich największych sukcesów zaliczam Złoty medal Mistrzostw Polski z reprezentacją Województwa Wielkopolskiego, której byłem trenerem oraz nagrodę Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju za aktywizowanie lokalnej społeczności. Jeśli zostanę radnym w nadchodzących wyborach, zamierzam skupić się na poprawie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i powstaniu jednego wielosekcyjnego klubu sportowego pod nazwą GKS Czerwonak. Więcej o kandydacie

5. Marek Smykowski

Sołtys i radny z Bolechowa, Szlachęcina i Trzaskowa. Moje największe atuty to zaangażowanie i konsekwencja w realizacji zamierzonych celów. W obecnej kadencji doprowadziłem m. in. do budowy ulicy Południowej w Promnicach i drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Obornickiej w Szlachęcinie. Jeśli zostanę radnym w następnej kadencji chcę się skupić głównie na zwiększeniu inwestycji w infrastrukturę w obrębie sołectw położonych w północnej części gminy Czerwonak, z naciskiem na budowę dróg, chodników, oświetlenia i kanalizacji. Więcej o kandydacie

6. Edyta Godawa

Przewodnicząca Rady Rodziców w szkole podstawowej w Bolechowie-Osiedlu, a prywatnie żona i mama 3 dzieci. Angażowanie się w sprawy bliskie mieszkańcom przynosi mi wielką satysfakcję. Udało mi się zorganizować wiele wycieczek dla dzieci i młodzieży. Jeśli zostanę radną w najbliższych wyborach, chcę skupić się m. in. na integracji mieszkańców poprzez organizacje imprez i pikników w sołectwie i doprowadzić do przedłużenia linii komunikacji gminnej do końca ulicy Północnej. Więcej o kandydatce

7. Hanna Płuszka

Mieszkanka Kicina, w gminie Czerwonak od 29 lat. Z wykształcenia dietetyk. Pracuję jako wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Do swoich największych sukcesów zaliczam promowanie zdrowego stylu życia wśród seniorów, dzieci i młodzieży w naszej gminie. Jeśli zostanę radną w nadchodzących wyborach, chcę się skupić w szczególności na budowie Centrum Zdrowia i dalszej promocji zdrowego stylu życia wśród mieszkańców. Więcej o kandydatce

8. Jan Mikołajczak

Radny i wieloletni sołtys z Bolechówka-Potasze. Działam również w lokalnych organizacjach pozarządowych i wspieram szkołę podstawową w Owińskach oraz gimnazjum w Bolechowie. W poprzedniej kadencji udało mi się m. in. doprowadzić do modernizacji ul. Lipowej w Potaszach i Bolechówku. Jeśli zostanę radnym na następną kadencję, chcę doprowadzić m. in. do budowy sygnalizacji świetlnej dla mieszkańców Potasze i Bolechówka i powstania kolejnych dróg w sołectwie Bolechówko-Potasze. Więcej o kandydacie

9. Jolanta Poznańska

Sołtys Miękowa i Annowa. Do swoich największych sukcesów zaliczam modernizację boiska do gry w piłkę nożną i budowę odwodnienia i oświetlenia na drodze wjazdowej do Miękowa. Jeśli zostanę wybrana na radną w nadchodzących wyborach, skupię się m. in. na budowie dróg (Ogrodowa i Słowackiego – na skarpie, potem Stokrotkowa) oraz budowie świetlicy i boiska ze sztuczną trawą w Miękowie. Więcej o kandydatce

Sfinansowano z KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

Close Menu