Mieszkasz w gminie Czerwonak? Możesz tu głosować

Mieszkasz na stałe gminie Czerwonak, ale nie jesteś tu zameldowany? Nadal możesz mieć wpływ na to, kto będzie odpowiadał za funkcjonowanie gminy przez najbliższe 5 lat. By zagłosować na wójta i radnych w nadchodzących wyborach samorządowych, wystarczy wpisać się do rejestru wyborców.

Aby to zrobić, należy zgłosić się do Urzędu Gminy Czerwonak, Wydział Administracyjny, pok. nr 6.

Każdy, kto chce wpisać się do rejestru wyborców, musi przedstawić: dowód osobisty lub paszport (oryginał do wglądu, dodatkowo kserokopia); wniosek o wpisanie do rejestru wyborców oraz deklarację z  danymi.

Aby zostać wpisanym do rejestru wyborców, trzeba wykazać, że mieszka się na stałe w gminie Czerwonak. Urzędnicy uznają każdy dokument, który potwierdza związki z gminą. Może to być akt własności mieszkania lub umowa najmu mieszkania. Jeśli jej nie ma, wystarczy oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym wyborca mieszka. Można też przedstawić umowę o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie z organizacji społecznych lub stowarzyszeń, potwierdzających stałe związki z gminą Czerwonak.

Jeśli do wniosku i deklaracji dołączony zostanie jeden z powyższych dokumentów, to wpis do rejestru dokonany zostanie od razu. Jeśli nie, urzędnicy mają trzy dni na przeprowadzenie postępowania dowodowego i wydanie stosownej decyzji.

Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, jednak najpóźniej najpóźniej 3 dni przed dniem głosowania. W przypadku najbliższych wyborów będzie to środa 17 października lub – w przypadku drugiej tury wyborów prezydenckich – 30 października.

Dokumenty można składać w godzinach pracy urzędu: pon. 9:00-17:00, wt.-pt. 7.30-15.00.

Załączniki – wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/wniosek_o_wpisanie_do_rejestru_wyborc%C3%B3w_deklaracja.pdf/f1b822ba-c611-416d-9cb8-f65b92fe4cfd

Close Menu